Δεκαπενθήμεροι φακοί επαφής

TopVue Premium for Astigmatism (1 δοκιμαστικός φακός)

TopVue Premium for Astigmatism (1 δοκιμαστικός φακός)
Δεκαπενθήμεροι
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα
5.79 €

Acuvue Oasys for Astigmatism (12 φακοί)

Acuvue Oasys for Astigmatism (12 φακοί)
Δεκαπενθήμεροι
Δωρεάν αποστολή Σε απόθεμα
Δωρεάν αποστολή
Σε απόθεμα
52.99 €

Acuvue Oasys for Astigmatism (6 φακοί)

Acuvue Oasys for Astigmatism (6 φακοί)
Δεκαπενθήμεροι
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα
28.88 €

TopVue Premium (6 φακοί)

TopVue Premium (6 φακοί)
Δεκαπενθήμεροι
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα
16.89 €

Acuvue 2 (6 φακοί)

Acuvue 2 (6 φακοί)
Δεκαπενθήμεροι
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα
19.98 €

Acuvue Oasys (6 φακοί)

Acuvue Oasys (6 φακοί)
Δεκαπενθήμεροι
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα
21.49 €

Acuvue Oasys (12 φακοί)

Acuvue Oasys (12 φακοί)
Δεκαπενθήμεροι
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα
39.99 €

Acuvue Oasys (24 φακοί)

Acuvue Oasys (24 φακοί)
Δεκαπενθήμεροι
Δωρεάν αποστολή Σε απόθεμα
Δωρεάν αποστολή
Σε απόθεμα
79.49 €

Acuvue Oasys for Presbyopia (6 φακοί)

Acuvue Oasys for Presbyopia (6 φακοί)
Δεκαπενθήμεροι
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα
43.98 €

Acuvue Oasys Multifocal (6 φακοί)

Acuvue Oasys Multifocal (6 φακοί)
Δεκαπενθήμεροι
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα
39.99 €

Acuvue Oasys with Transitions (6 φακοί)

Acuvue Oasys with Transitions (6 φακοί)
Δεκαπενθήμεροι
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα
28.99 €

Menicon PremiO (6 φακοί)

Menicon PremiO (6 φακοί)
Δεκαπενθήμεροι
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα
26.99 €

TopVue Premium (12 φακοί)

TopVue Premium (12 φακοί)
Δεκαπενθήμεροι
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα
30.49 €

TopVue Premium (1 φακός)

TopVue Premium (1 φακός)
Δεκαπενθήμεροι
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα
3.49 €

TopVue Premium for Astigmatism (3 φακοί)

TopVue Premium for Astigmatism (3 φακοί)
Δεκαπενθήμεροι
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα
15.89 €

TopVue Premium for Astigmatism (6 φακοί)

TopVue Premium for Astigmatism (6 φακοί)
Δεκαπενθήμεροι
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα
27.39 €